Bli medlem

Fyll i formuläret och betala in medlemsavgiften på Kubanernas bankgiro: 5414-9356.
Märk inbetalningen med ditt namn eller födelsedatum, exempelvis ”Medlem ÅÅMMDD
.
Medlemskapen kostar 100:- för 1 års medlemskap, 1500:- för livstidsmedlemskap

Säsongens sista matchdag är också sista dagen för att bli medlem.

Namn *

Adress *

Postnummer *

Ort *

E-post *

Personnummer ("ÅÅMMDD-XXXX") *

Medlemstyp *

Eventuellt meddelande

Omröstning:

Är du eller blir du medlem i Kubanerna 2013?

Loading ... Loading ...
Fill out with the widgets of your choice.