Styrelsen 2013

Ordförande
Tobias Andersson
tobias.andersson@kubanerna.se
073-6157022

Kassör
Anders Östling

Ledamöter

Alexander Lundell

Angelica Rodenfelt

Konrad Sööder

Elias Tinfors

Erik Astvald

Robert Karlsson

Robin Lagren

Omröstning:

Är du eller blir du medlem i Kubanerna 2013?

Loading ... Loading ...
Fill out with the widgets of your choice.