Kallelse till årsmöte

Årsmötet tidigarelagt för att alla ska hinna till ÖSK – Forward.

Ny tid 10:00.


Härmed kallas de som under 2014 varit medlemmar i föreningen till föreningens årsmöte. Årsmötet hålls den 17/1 2015, klockan 10.30. Platsen är densamma som förra året, Nikolaigatan 3.

För er som avser att skriva motioner eller önskar ta upp frågor ber vi att ni mailar detta senast den 14/1 till tobias.andersson@kubanerna.se

Varmt välkomna önskar styrelsen.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän (2 st), tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse samt revisorns utlåtande
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om medlemsavgifter för 2015
 12. Inkomna motioner/propositioner
 13. Val av styrelse
  • Val av Kassör (2 år)
  • Val av ledamöter
  • Val av suppleant/ suppleanter
 14. Val av föreningens revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *