Årsmöte 2016

Protokoll – Fört vid Kubanerna Örebros årsmöte 2015-12-10

 1. Ordförande Tobias Andersson hälsar välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.
 2. Tobias Andersson väljs som mötesordförande.
 3. Peter Bergqvist väljs som mötessekreterare.
 4. Alexander Nilsson Lundell och Johan Vornanen väljs att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. Alexander och Johan är tillika rösträknare.
 5. Årsmötet beslutar att byta plats på punkt nummer 8 och 12 då årsberättelsen ej för tillfället finns tillgänglig. I övrigt så godkännes dagordningen.
 6. Kallelse har gått ut i god tid på Facebook. Vidare är det kallat via Instagram, ÖSK:s hemsida, Kubanernas hemsida samt i ett mejlutskick. Årsmötet anses behörigt utlyst.
 7. Som röstlängd används en närvarolista med församlade medlemmars namn. Medlemsregistret finns tillgängligt och stäms av. Röstlängden godkännes och lägges till handlingarna.
 8. Inga inkomna motioner eller propositioner.
 9. Tobias presenterar ekonomin från separat dokument (PP-pres.) Tobias informerar om att avgifter för tictail är avdragna i sammanställningen. I ”resor” ingår sponsorpengar från medlemmar. (swish-bidrag) Tobias kan ej återge vad som ingår i ”övrigt” under inkomster, 1665:-. Det absolut bästa inkomståret. Resorna har ekonomiskt gått back,SC ej inräknad,, bland annat beroende på gratisresa till Gävle. Några uteblivna fordringar för medlemskap (ej betalda fakturor). SC har gått plus genom sponsorpengar på 25500:-. Ekonomin är dubblad under året. Konrad informerar att 50.000:- förväntas komma in från vinstpengar från E-svenskan.
 10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 11. Årsmötet beslutar att behålla priser och medlemsalternativ enligt följande; Livstidsmedlemskap 1500:-, 1-årsmedlemskap 100:-.
 12. Kal Ström läser verksamhetsberättelsen för 2015. Berättelsen lägges till handlingarna.
 13. Mattias Jacobsson presenterar valberedningens förslag till ny styrelse:
  • Konrad Sööder, 1991xxxx-xxxx , väljs till ny ordförande för verksamhetsåren 2016/17.
  • Tobias Andersson, 1983xxxx-xxxx, väljs till Vice ordförande för 2016.
  • Angelica Rodenfelt, Andreas Svensson, Fredrik Åkerlund, Kristoffer Lundell Almeen och Kal Ström väljs till ledamöter. Tid inom styrelse beslutas på styrelsemöte.
  • Inget val av suppleant görs
  • Peter bergqvist väljs som föreningens revisor för verksamhetsåret 2016.
  • Till valberedning väljs Mattias Jacobsson och Alexander Lundell.
 14. Förslag finnes om att skänka 25.000:- till Örebro Tifo. ÖT:s kassa är ca 10.000:-. Styrelsen kommer att behandla och besluta i frågan. Intresse finns bland årsmötets medlemmar att fortsätta leta efter lämplig föreningslokal. Medlem berättar om sina upplevelser vid start av fotbollsskola i Kongo.
 15. Mötet avslutas

Avdelning

Publicerad 2016-01-12 13:32 Uppdaterad 2016-01-12 13:32

Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2016