Styrelsen 2017

Ordförande

Konrad Sööder
+46 76-894 62 32

Kassör

Kal Ström

Ledamöter

Fredrik Åkerlund
Andreas Svensson
Robert Nordström
Ella-Sofie Uddmyr
Elias Tinfors
Joel Mayer Källberg

Revisor

Peter Bergqvist