Reseregler

§1 Resenärens ansvar

 • Resenären är skyldig att respektera och följa de regler som gäller för resan och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt
  bryter mot detta kan arrangören utdela varning, stänga av vederbörande från fortsatta resor och i allvarliga fall, häva eventuellt medlemskap. Beslut om detta tas av styrelsen.

§2 Skadegörelse m.m.

 • Resenären ansvarar för den plats de sitter på vid resans början. Detta gäller även om de byter plats under resan.
 • Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från resan är skyldig att meddela detta direkt till reseledaren.
 • Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter.
 • Resenären åtar sig att betala 2 000 kronor om sanering krävs av bussbolaget.
 • Kubanerna Örebro förbehåller sig rätten att göra polisanmälan.

§3 Ordning, säkerhet & berusning

 • Den som är så berusad eller stör ordningen att det äventyrar säkerheten ombord kan tilldelas en varning eller en avstängning från Kubanernas resor. Även medlemskap i
  Kubanerna Örebro kan ifrågasättas. Beslut om upphävandet av medlemskap tas av styrelsen.
 • Vid allvarlig ordningsstörning är resenär skyldig att på uppmaning av en reseledare lämna färdmedlet.

§4 Avtalsbrott

 • Om resenären på grund av avtalsbrott inte fullföljer resan är Kubanerna ej återbetalningsskyldiga.

§5 Avgångstider m.m.

 • Resa från Örebro: Senast 30 minuter innan avgång enligt tidtabell skall resenären vara på anvisad avgångsplats. Vid utebliven ankomst återbetalas ej resan.
 • Resa mot Örebro: Avresa sker direkt matchslut eller enligt anvisning från reseledare och/eller tidtabell.

§6 Supportrar till motståndarlag

 • Resor arrangerade av Kubanerna görs i syfte att stödja Örebro SK och är således endast till för ÖSK:s supportrar.
 • Skulle det uppdagas att resenären är supporter till motståndarlaget har Kubanerna rätt att vägra resenären att fortsätta resan alternativ vägra resenären att följa med på
  tillbakaresan. Ingen återbetalning av resan kommer att ske.

§7 Bokning

 • All bokning sker via Kubanernas hemsida eller liknande bokningsformulär. En anmälan är bindande. Detta innebär att om resenären i fråga inte kan följa med på resan är
  denne fortfarande betalningsskyldig.

§8 Övrigt

 • Om Kubanerna tvingas ställa in en resa p.g.a. för få anmälda återbetalas resan. Eventuell serviceavgift återbetalas ej.