Supporterklubben Svampens Stadgar


 1. Supporterklubben Svampen är en ideell opolitisk och icke religiös Supporterklubb för Örebro Sportklubbs bandylag (ÖSK).
 2. Supporterklubben Svampen ska på alla tänkbara sätt stödja ÖSK bandyn.
 3. Supporterklubben Svampen ska verka för att supporterartiklar försäljes vid ÖSK:s hemmamatcher, samt arrangera supporterresor till bortamatcherna.
 4. Supporterklubben Svampens medlemmar förbinder sig att uppträda på ett sportsligt och för bandyn traditionellt vis.
 5. Supporterklubben Svampens förvaltning sköts av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör som vardera väljs på två år med ett omlott förfarande ordförande, kassör och vice ordförande, sekreterare. Samt ca fyra ledamöter på vardera ett år.
 6. Styrelsens förvaltning kontrolleras av en eller två av årsmötet valda revisorer som väljs på ett år.
 7. Årsmötet ska hållas före oktober månads utgång, dessutom ska det ske minst två styrelsemöten per år.
 8. Eventuell nedläggning av föreningen. Beslut om nedläggning av föreningen skall beslutas på två av varandra efterföljande årsmöten. Om beslut om nedläggning skall föreningens medel skänkas till ÖSK:s ungdomsbandy.
 9. Uteslutning av medlem kan ske på styrelsemöte om medlem skadat föreningens goda ryckte, genom exempelvis dåligt uppträdande när han/hon representerat föreningen. Medlem skall dock inom viss av styrelsen bestämd tid, ges chans att yttra sig i ärendet. Uteslutning kan också ske om medlem ej betalt medlemsavgift två år i rad.
 10. Årets spelare ska årligen utses av styrelsen på förslag från föreningens medlemmar.
 11. Årets bandybaddare utses årligen av en kommitté (bandybaddarkommittén) som har valts på årsmötet. För att bli vald till Årets bandybaddare ska man ha gjort något utöver det vanliga för ÖSK bandyn, dock ej som spelare eller ledare för laget.
 12. Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
 13. Kallelse till årsmötet ska ske minst 3 veckor före årsmötet
 14. I Svampens kassa ska det ej få finna mindre än 10 000 kronor. Om summan understiges är styrelsemedlemmarna ålagda att återställa summan till minimibeloppet snarast. Styrelsen ska äga rätt att om så krävs göra en utbetalning så att summan av klubbens tillgångar är lägre än 10 000, men då ska man snarast se till att man återigen når upp till minimibeloppet.